Kosteudenhallinta

Meiltä saa kosteudenhallintakoordinaattorin palvelut.
2018 vuoden alusta astui voimaan ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017.
Tästä seurasi, että rakennushankkeeseen on nimettävä hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö.
Kosteudenhallintakoordinaattori toimii rakennushankkeeseen ryhtyvän eli tilaajan edustajana.
Hänen tehtävänään on valvoa ja ohjata rakennushankkeen kosteudenhallinnan toteutumista koko rakennusprosessin ajan.
Tavoitteena on parantaa kokonaisvaltaista ja ennakoivaa kosteudenhallintaa hankesuunnittelusta käyttöönottoon asti.
Luvanvaraisessa rakentamisessa tilaaja ilmoittaa hankkeen kosteudenhallintaselvityksessä kosteushallintakoordinaattorina toimivan henkilön rakennusvalvontaviranomaiselle.
Palvelemme: Kuopio, Siilinjärvi, Lapinlahti, Maaninka ja koko Pohjois-Savon alueella

Rakennusten kuntotutkimus- ja valvontapalvelut